Privacybeleid

Gegevensverzameling, registratie en verwerking

Virtuele Detachering maakt deel uit van Grafi Offshore BV. Grafi Offshore BV is verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van de website Virtuele Detachering.com.

Via deze website verzamelt, registreert en verwerkt Grafi Offshore BV persoonlijke gegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten. De gegevens die we verzamelen worden expliciet verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, en andere gegevens worden automatisch verzameld via ‘cookies’.

De expliciet verstrekte of automatisch verzamelde gegevens worden opgenomen en verwerkt in de database van Grafi Offshore BV, Landpoortstraat 5, 4797 AM Willemstad. Grafi Offshore BV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via de website en/of andere kanalen zijn verzameld, en controleert eventuele verwerkingen die door andere partijen op haar verzoek worden uitgevoerd.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u online inschrijft voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere verzoeken indient voor een van onze diensten, vragen we u om uw contactgegevens in te vullen. We verwerken alleen de gegevens die u ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

• Voornaam en achternaam
• E-mailadres
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Betalingsgegevens

Minderjarigen

Wij houden rekening met de privacy van minderjarigen en moedigt ouders aan actief deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen. Wij zullen nooit bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. We moedigen minderjarigen aan hun ouders te informeren over hun online activiteiten bij een bezoek aan een Grafi Offshore-website en om hun mening te vragen voordat ze hun persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Doelen voor het verzamelen van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met de volgende doelen:
• Uw betaling verwerken
• Het versturen van onze nieuwsbrief en/of brochure
• Indien nodig contact met u opnemen om onze diensten te kunnen uitvoeren
• U informeren over veranderingen in onze diensten
• Goederen op uw adres leveren
• Voldoen aan de wet, bijvoorbeeld voor belastingaangiften

In al onze elektronische communicatie heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige elektronische berichten.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de hieronder vermelde termijnen en in ieder geval niet langer dan nodig is voor de hierin genoemde doeleinden.
• Persoonsgegevens van klanten: 7 jaar (in overeenstemming met belastingwetgeving)
• Potentiële klanten: 2 jaar

Delen van uw persoonlijke gegevens

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien nodig voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan de wetgeving. In het geval dat we uw persoonlijke gegevens delen met derden, sluiten we een verwerkersovereenkomst af. In dat geval blijft Grafi Offshore BV verantwoordelijk voor de gegevens.

Cookies

Cookies zijn meestal kleine tekstbestanden met ID-tags die worden opgeslagen in de browserdirectory of programmamap van uw computer. Virtuele Detachering gebruikt alleen functionele cookies op deze website.

Social media (LinkedIn)

De social media-knoppen op onze website zijn links naar de externe websites van deze social media-bedrijven. Wanneer u op de links klikt, verlaat u onze website en betreedt u de website van het social media-platform waar u onderhevig bent aan hun privacybeleid. Grafi Offshore BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door deze derden.

Toegang tot en correctie van gegevens

U kunt toegang krijgen tot uw opgenomen persoonlijke gegevens en wijzigingen aanbrengen door contact met ons op te nemen via mail@grafi-offshore.com om uw recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar uit te oefenen – kosteloos – tegen de verwerking en doorzending van uw gegevens.

Veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, zodat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de AVG en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, en de bescherming van de rechten van de betrokkenen wordt gewaarborgd. Als u sterke aanwijzingen heeft dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is, neem dan contact met ons op via mail@grafi-offshore.com.

Algemeen

De verwerking van persoonsgegevens binnen Grafi Offshore BV valt onder Nederlands recht. Elke aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten – inclusief onze websites – impliceert uw instemming met ons Privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen treden onmiddellijk in werking na publicatie.